De onderdelen in detail bekeken

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderdelen die deel uitmaken van de auto airconditioning:

Compressoren: het hart van elke airconditioninginstallatie

In een autoairco zorgt de compressor voor de circulatie en de verdichting van het koudemiddel. Hij bestaat uit verschillende modules; aansluitstuk, compressorhuis en magneetkoppeling, die voor een deel aan behoorlijke mechanische belastingen zijn blootgesteld. In de regel worden tegenwoordig zuigercompressoren gebruikt, zowel in vermogengeregelde als ook in vast vermogen uitvoering.

De compressor wordt direct aan het motorblok bevestigd en door middel van een V-snaar of multi V-riem door de motor aangedreven. Schade aan de compressor of aan de magneetkoppeling behoort tot de meest voorkomende uitvaloorzaken. Deze kunnen altijd op te hoge thermische belastingen tengevolge van te geringe koudemiddelvoorraad teruggevoerd worden. Een zorgvuldig onderhoud voorkomt hier van meet af aan veel problemen!

Condensors: maken van gas weer vloeistof

De condensor wordt bij voorkeur daar ingebouwd waar het bijzonder koel is: aan de voorkant van het voertuig, meestal voor de radiateur. Het is zijn taak het door de compressor verdichte gasvormige koudemiddel af te koelen en zo weer in vloeibare toestand te brengen. Vaak met ondersteuning van een extra ventilator die tegelijkertijd voor voldoende motorkoeling moet zorgen. Helaas is op deze, technisch meest ideale inbouwplaats het gevaar op beschadigingen bijzonder groot: steenslag, vuil, ongevallen …

Verdampers: cool down

De taak van de verdamper is het onttrekken van warmte aan de binnenruimte van het voertuig en om deze daarna te ontvochtigen. Hiervoor wordt de warme lucht uit de binnenruimte over het grote verdamperoppervlak gevoerd en geeft daar zijn warmte-energie aan het koudemiddel af. De nieuwe verdampergeneraties bestaan door een betere warmteoverdracht uit steeds dunner materiaal. Daarmee nemen ook de gevoeligheid en het gevaar op vuil worden toe. Beschermende maatregel: regelmatig onderhoud!

Filterdrogers: goed gefilterd

De filterelementen van een airconditioning noemt men filterdroger of accumulator. Bij installaties met een expansieklep zit de filterdroger aan de hogedrukzijde. De functies: ontvochtigen, reinigen en opslaan, zodat er altijd vloeibaar koudemiddel bij de expansieklep kan komen. In installaties met orifice tube is de accumulator achter de verdamper geplaatst, heeft dezelfde taken als de filterdroger en voorkomt bovendien dat vloeibaar koudemiddel bij de compressor komt en deze beschadigt. Filterdrogers zijn aan slijtage onderhevig en moeten maximaal om de twee jaar vervangen worden. Ook als tussentijds de installatie wordt geopend wordt aangeraden deze te vervangen.

Expansieventielen: inlaatcontrole

Hier gaat het om thermosstatische expansiekleppen en orifice tubes. Deze worden geplaatst voor de verdamper en zorgen voor de noodzakelijke expansie van het koudemiddel. Expansiekleppen regelen de koudemiddelstroom temperatuurafhankelijk naar de verdamper. Orifice tubes worden in de persleiding gemonteerd en hebben een vaste opbrengst d.m.v. een gekalibreerde boring. De grote vijanden voor deze onderdelen zijn vuil en vocht in het systeem. Daardoor kunnen ingangen verstopt raken. Het gevolg: schade aan de compressor!

Drukschakelaars en schakelaars: wie zet er druk achter?

Drukregelaars beschermen de airconditioning tegen ontoelaatbare omstandigheden. Zowel bij te lage (< 2 bar) als ook bij te hoge druk (> 25 tot 35 bar) wordt het systeem uitgeschakeld en bij ca. 15 bar de condensorventilator op een hogere trap geschakeld. Deze functies worden overgenomen door een combischakelaar, de trinary- of meerdere binaryschakelaars. Bovendien in het programma: aircorecirculatie en ventilatorsnelheidschakelaars.

Ventilatoraanjagers: daar komt de lucht vandaan

De ventilatoraanjager zorgt voor de luchtcirculatie in de passagiersruimte en zorgt ervoor dat de ruiten niet beslaan. Als er een airconditioning is ge├»nstalleerd, moet de ventilator bovendien voorkomen dat – door voortdurende toevoer van verse lucht – het verdamperoppervlak verijst en hij moet zorgen voor optimale klimatologische omstandigheden in het voertuig.

Aandrijfriemen: volle kracht vooruit!

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen V-snaar en multi-V-riem. Via V-snaren wordt de kracht van de motor naar de afzonderlijke componenten geleid, hetgeen dan tot een “meerriembedrijf” leidt. Gangbaarder is tegenwoordig de afzonderlijke multi-V-riem, die d.m.v. span- en looprollen alle componenten verbindt. V-riemen zijn aan slijtage onderhevig en moeten daarom bij elke inspectie van de airconditioning zorgvuldig gecontroleerd worden.